UA-173638735-1
MaratonTürk

Sizi tanımak istiyoruz . . . / We want to know you . . .

Değerli Ziyaretçilerimiz. Sizleri tanımak istiyoruz. Lütfen bize kendinizi tanıtınız. Adınız, soyadınız, ve şehir ?
E-posta adresimiz; maratonturk@hotmail.com

Dear Visitors. We want to get to know you. Please introduce yourself to us. Name-Surname, country and city?
Our e-mail address; maratonturk@hotmail.com

Cari visitatori. Noi vogliamo conoscerti. Per favore, presentati a noi. Nome, cognome e città?
Il nostro indirizzo di posta elettronica; maratonturk@hotmail.com

Liebe Besucher. Wir möchten Sie kennenlernen. Bitte stellen Sie sich uns vor. Ihr Name, Nachname und Stadt?
Unsere E-Mail-Adresse; maratonturk@hotmail.com

尊敬的访客。我们想认识你。请向我们介绍您自己。姓名和城市?
我们的电子邮件地址; maratonturk@hotmail.com

親愛なる訪問者。私たちはあなたのことを知りたいのです。自己紹介をお願いします。名前、名前、都市?
私たちの電子メールアドレス; maratonturk@hotmail.com

Уважаемые посетители. Мы хотим с вами познакомиться. Пожалуйста, представьтесь нам. имя, фамилия и город?
Наш адрес электронной почты; maratonturk@hotmail.com

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-54.png
OAT Medya yayınları; MaratonTürk (Spor), ModdaTurkey (Moda), Voyage (Seyahat) ve JobLifes (İş Hayatı) dergilerini aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.

OAT Media publications; You can review MaratonTürk (Sport), ModdaTurkey (Fashion) Voyage (Travel) and JobLifes (Business Life) magazines by clicking the link below.

http://maratonturk.com/OATmedya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KATEGORI