UA-173638735-1
MaratonTürk

Faruk Eczacıbaşı’ya “Bir Lider Ödülü”

MaratonTürk Spor Dergisi tarafından 2019’dan beri düzenlenen Voleybolda Yılın Değerleri ödüllerinin 2020 yılına ait ilk ödülü Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı‘ya takdim edildi.

The first award of 2020 of the Values of the Year in Volleyball awards, organized by MaratonTürk Sports Magazine since 2019, was presented to Eczacıbaşı Sports Club President Faruk Eczacıbaşı today.

MaratonTürk Spor Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Osman Atakan Tekin ve Yönetmen Yardımcısı Atakan Divitlioğlu bugün Faruk Eczacıbaşı’ya “Bir Lider Ödülü 2020” plaketini takdim ettiler.

MaratonTürk Sports Magazine Editor-in-Chief Osman Atakan Tekin and Deputy Director Atakan Divitlioğlu presented the “A Leader Award 2020” plaque to Faruk Eczacıbaşı today.

***********************************************************************

“Bir Lider Ödülü” neden Faruk ECZACIBAŞI’nın ?;

NOT: Daha geniş bilgi ve fotoğraflar MaratonTürk Spor Dergisi Temmuz 2021 sayısında yayınlanacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-54.png
OAT Medya yayınları; MaratonTürk (Spor), ModdaTurkey (Moda), Voyage (Seyahat) ve JobLifes (İş Hayatı) dergilerini aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.

OAT Media publications; You can review MaratonTürk (Sport), ModdaTurkey (Fashion) Voyage (Travel) and JobLifes (Business Life) magazines by clicking the link below.

http://maratonturk.com/OATmedya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KATEGORI