UA-173638735-1
MaratonTürk

“Adaylığım kabul edilmez ise tüm yasal haklarımı kullanacağımı da beyan etmek istiyorum”

BASIN BİLDİRİSİ

Değerli Basın Mensubu arkadaşlarım,

Sözlerime başlamadan önce 15 gün önce aramızdan ayrılan değerli spor emekçisi basın mensubu arkadaşımız Ali ÖCAL’ı yad etmeden geçemeyeceğim. Hepimizin başı sağolsun, toprağı bol olsun. Işıklarla uyusun.

Yasa ve yönetmelikler gereği Olimpiyat Oyunlarından sonra 3 ay içerisinde yapılması gereken Spor Federasyonları Başkanlık Seçimleri Turkiye Atletizm Federasyonu (TAF) için 31 EKİM 2021 tarihinde yapılacaktır.

Ancak; 19 Temmuz 2012 gün ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin’11. Maddesinin 2’nci fıkrası ile 3’üncü fıkrasının ‘e ve f’ bentlerinin, Danıştay kararı ile iptal edilmiş olup, 11.Madde’nin ilgili ‘f’ bendindeki, ‘Üyelerin en az % 15’inin yazılı teklifi’ ibaresi; söz konusu 19.07.2015 tarihli Danıştay Kararı ile ‘yok hükmünde’ sayılmıştır.

Danıştay 10.Dairesi’nin 2012/9445 Esas Nolu kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/3333 Esas ve 2016/831 Karar No ve 28 Şubat 2019 tarihli onama kararı ile kesinleşmiş;

Buna karşı yine aynı doğrultudaki ‘Karar Düzeltme’ talebi de, yine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2019/3028 Esas ve 2021/1291 Karar Nolu, 23 Haziran 2021 tarihli ‘Ret’ kararı ile artık ‘itirazsız’ şekilde kesinleştirilmiştir. Bu kesin yargı kararları ortadayken;

Spor Federasyonlarından, Genel Kurullarla ilgili olarak yapılan duyurular, seçim statüleri ve adaylık başvuru koşullarında halen eski yönetmeliklerdeki % 15’lik yazılı öneri teklifi ile adaylık katkı payı’ şartı getirilmektedir!

Bu durum yasal ve hukuki olmadığı gibi Anayasaya, Hukuka ve yargı kararlarına da aykırıdır.

Ayrıca; Anayasa’nın 138. Maddesinde yer aldığı gibi İdare, “yargı kararları üzerinde değişiklik yapmak ve bunları istedikleri gibi uygulamak” serbestisine sahip değildir!

İdare, bu işlem ve eylemlerin, yargı kararıyla ortadan kaldırılması durumunda yeniden hukuka uygun olan idari işlem ve eylemlere ilişkin düzenleme yapmak ve bunları yerine getirmek zorundadır!

Bunun yanı sıra, Yargı Makamlarınca verilen kararları uygulamamak, Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci Maddesi’nde düzenlenen ‘Görevi Kötüye Kullanma Suçu’nu oluşturmaktadır.

Dolayısıyla, yasal, hukuki zorunlulukların, yargının ‘iptal’ kararları dikkate alınarak, bu karar doğrultusunda uygulanması gerekmektedir.

Değerli basın mensubu arkadaşlarım,

Öncelikle başkanlık seçimlerinin çoklu adaylarla yapılmasının uygun olacağını değerlendirmekteyim.

Bunun yanı sıra idare Danıştayın almış olduğu kararı uygulamayarak yasalara aykırı bir seçim süreci işletmektedir.

Ben de yasal ve demokratik olarak yasaların bizlere tanıdığı haklar çerçevesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına Aday olduğumu sizlerin önünde açıklıyorum.

31 Ekim 2021 Pazar günü yapılacağı duyurulan, Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Kurulunda, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına Adaylığımın kabulü ve Genel Kurula Başkan Adayı olarak seçimlere, Yönetim Kurulu blok listem ile katılmam hususunda gereğinin yapılmasını istiyorum.

Adaylığım kabul edilmez ise tüm yasal haklarımı kullanacağımı da beyan etmek istiyorum.

Saygılarımla.

Bizlere buraya kadar gelerek destek veren arkadaşlarıma, siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Sağolun var olun.

Ergüder UZUN
Türkiye Atletizm Federasyonu eski YK Üyesi ve
Federasyon Başkan Adayı

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-54.png
OAT Medya yayınları; MaratonTürk (Spor), ModdaTurkey (Moda), Voyage (Seyahat) dergilerini aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.

OAT Media publications; You can review MaratonTürk (Sport), ModdaTurkey (Fashion) Voyage (Travel) magazines by clicking the link below.

http://maratonturk.com/OATmedya

One thought on ““Adaylığım kabul edilmez ise tüm yasal haklarımı kullanacağımı da beyan etmek istiyorum”

  1. Federasyon başkanlığı için tüm federasyonlarda adayların önüne engel konmamalı adaylar eşit şekilde başkanlık yarışında yer almalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KATEGORI