FENERBAHÇE 40 YIL PLAKETİ
THE FENERBAHCE PLAQUE OF 40 YEARS

19 Ekim/October 2002 , Istanbul


Bugün Kadiköy Semiha Şakir Lisesi Oditoryumunda yapılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında MaratonTürk Editörü O.Atakan Tekin'e 40 yıl Plaketi verildi. Fenerbahçe'ye 1962 yılında Atlet olarak giren, 1994-1996 arasında Haysiyet Divanı Üyeliği yapan ve 2002'de 40. yılını tamamlayan Yüksek Divan Kurulu Üyesi, Elk Müh. O.Atakan Tekin'e plaketini Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Adnan Alptekin birlikte verdiler. Toplantıya katılan Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen de O.Atakan Tekin'i tebrik edenler arasındaydı.

"The Plaque of 40 Years" presented to O.Atakan Tekin, MaratonTurk Editor, at the Supreme Council meeting of the Fenerbahçe Sports Club held today at the Auditorium of Semiha Sakir Lycée in Kadikoy-Istanbul.
O.Atakan Tekin joined Fenerbahce in 1962 as an athlete. In 1994-1996 he was the member of the "Court of Honour" and completed his 40th year in 2002. "The Plaque of 40 Years" presented to O.Atakan Tekin by Mr. Aziz Yildirim, President of Fenerbahce Sports Club and Mr. Adnan Alptekin, President of the Supreme Council. Mr. Ali Sen, former President of Fenerbahce Sports Club, also congratulated O.Atakan Tekin.
Fotograf, sağdan/from the right; Ali Sen, O.Atakan Tekin, Orhan Bilgin (Yüksek Divan Kurulu eski başkanı /Former president of the Supreme Council).MaratonTürk
Şap ve Tekin, "Spor ve Barış Elçileri" / Sap & Tekin, "Sport & Peace Ambassadors"
Maraton-Market
Ünlü Türk Maratoncuları / Famous Turkish Marathoners
Fenerbahçe Kongre Üyesi Atletler / Congress Member Athletes of Fenerbahce Sports Club
Nostalji / Nostalgia


http://www.angelfire.com/stars/maratonturk/plaket/