Ağustos 2023
Okumak için tıklayınız / Click to review Temmuz 2023
Okumak için tıklayınız / Click to review Haziran 2023
Okumak için tıklayınız / Click to review ....................................................................................................................................................................................................................
Ajans Press şirketinin verilerine göre ModdaTurkey Dergisi'nin tirajı 8.000, erişimi ise 40.000'dir.
According to the data of Ajans Press, ModdaTurkey Magazine has a circulation of 8.000 and reach 40.000

Dergilerimize abonelik ücretsiz olup, maratonturk2@gmail.com'a mesaj göndermeniz yeterlidir.
Subscription to our magazines is free and it is sufficient to send a message to maratonturk2@gmail.com