İlk Sayı - First Issue
Ocak-Şubat / January-February 2022
....................................................................................................................................................................................................................
Ajans Press şirketinin verilerine göre InnGastrolia Dergisi'nin tirajı 3.000, erişimi ise 15.000'dir.
According to the data of Ajans Press, InnGastrolia Magazine has a circulation of 3.000 and reach 15.000

Dergilerimize abonelik ücretsiz olup, maratonturk@hotmail.com'a mesaj göndermeniz yeterlidir.
Subscription to our magazines is free and it is sufficient to send message to maratonturk@hotmail.com